Preskočiť na obsah

INŠTRUKCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V OBCI ZLATÁ IDKA

Zverejnené 28.10.2020.

INŠTRUKCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V OBCI Zlatá Idka

Miesto testovania:                  Kultúrny dom obce Zlatá Idka č. d. 159

Dátum testovania:                  nedeľa 01.11.2020

Testovanie bude dobrovoľné, odporúča sa však testovanie absolvovať a zúčastniť sa ho môžu všetci nad 10 rokov.

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov:            platný občiansky preukaz a preukaz poistenca

Občania od 10 – 15 rokov:    preukaz poistenca

V záujme predídenia dlhej čakacej doby pred odbernými miestami, žiadame občanov, aby na testovanie prichádzali nasledovne:

Nedeľa  01.11.2020Súpisné  číslo         čas
1- 70  7.30 – 10.00
71- 14010.00 – 12.00
dezinfekčná prestávka v čase od                          12.00 – 13.00
141- 210  13.00 – 15.00
211- 270         15.00 – 17.30
dezinfekčná prestávka v čase od   17.30 – 18.00  
271- 340          18.00 – 20.00
341- 415          20.00 – 22.00

Obec upúšťa od harmonogramu testovania s časmi podľa abecedy. Občania budú otestovaní v poradí v akom sa na testovanie dostavia. .

O prípadných zmenách budeme v nasledujúcich dňoch informovať prostredníctvom webovej stránky obce, miestneho rozhlasu a sociálnej siete.

Rovnako tak Vás budeme informovať aj o vyťaženosti odberného miesta počas testovania .