Preskočiť na obsah

OZNAM

Zverejnené 16.3.2022.

Dňa 15. 3. 2022 bola zverejnená Výzva na predkladanie nominácií kandidátov do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie.

V tejto súvislosti by sme chceli informovať  zástupcov sociálno-ekonomických partnerov  v našej obci o zverejnení predmetnej výzvy.

V zmysle § 2 písm. e) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja sú sociálno-ekonomickými partnermi subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

Výzva je zverejnená formou Verejnej vyhlášky na webovom sídle Okresného úradu Košice-okolie.

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=66

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=66&sekcia=uradna-tabula#popis

https://www.minv.sk/?Akcny-plan-okresu-Kosice-okolie