Preskočiť na obsah

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

Zverejnené 12.10.2020.

Režim Spoločného obecného úradu Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice počas núdzového stavu

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a prednostne využívali telefonickú, elektronickú, či písomnú komunikáciu.

Každý po vstupe do úradu je povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou, či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať o dvojmetrový odstup.

Kontakty na zamestnancov SOcÚ:

JUDr. Jaroslav Pirník, t.č. 055/7980821, e-mail: jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk

Mgr. Magdaléna Maciková, t.č. 055/7980824, e-mail: magdalena.macikova@soubeniakovce.sk

Ing. Vlasta Korecová, t.č. 055/7980827, e-mail: vlasta.korecova@soubeniakovce.sk

Ing. Gabriela Nižňanská, t.č. 055/7980827, e-mail: gabriela.niznanska@soubeniakovce.sk

Mgr. Richard Kraviar, t.č. 055/7980822, e-mail: richard.kraviar@soubeniakovce.sk

Ing. Silvia Sepešiová, t.č. 055/7980822, e-mail: silvia.sepesiova@soubeniakovce.sk

Henrieta Džubarová, t.č. 055/7980825, e-mail: henrieta.dzubarova@soubeniakovce.sk

Marta Rusnáková , t.č. 055/7980825, e-mail:  marta.rusnakova@soubeniakovce.sk

Adela Róžaiová, t.č. 055/7980823, e-mail: adela.rozaiova@soubeniakovce.sk