Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE

Zverejnené 4.7.2019.

Obec Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka č.159, okr. Košice-okolie, IČO 00324957

OZNÁMENIE

nastúpenie náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Zlatej Idke

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Zlatej Idke Mgr. Patrikovi Jokeľovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2019, keď bola písomnosť  „Vzdanie sa mandátu poslanca“ doručená na Obecný úrad v Zlatej Idke . Pán Mgr. Patrik Jokeľ v súlade s § 25 ods. 2, písm. c zákona o obecnom zriadení v Znení neskorších predpisov vzdal mandátu Obecného zastupiteľstva v Zlatej Idke.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu voleného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

V zmysle § 192  ods. 2 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Zlatá Idka Roman Beličák dňom 3.7.2019 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Bc. Lukáš Molnár

S platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 3.7.2019. novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní v zmysle § 25 ods. 1, písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva pán Molnár  ujme výkonu svojej funkcie

V Zlatej Idke 3.7.2019                                                     

                                                                                                            Roman Beličák

                                                                                                            starosta obce