Preskočiť na obsah

POĎTE TRIEDIŤ KUCHYNSKÉ OLEJE S NAMI

Zverejnené 24.7.2023.

Vážení občania,

vzhľadom na povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zákona a taktiež aj vzhľadom na ochranu životného prostredia, ktorého aj my sami sme súčasťou, vám dávame do pozornosti, že aj v našom meste/obci sme zaviedli zber potravinárskych použitých olejov a tukov z domácností.

Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylievaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre životné prostredie.

Aj vaša domácnosť môže priložiť ruku k tomuto správnemu kroku ako sa začať chovať a žiť ekologickejšie. Pýtate sa ako? Je to úplne jednoduché.


Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri príprave jedla. Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú ste doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre uzavretú PET fľašu odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja – viď obrázok zbernej nádoby.

Miesta, kde sú umiestnené zberné nádoby (kontajnery) v našom meste/obci prikladáme nižšie, prípadne si ich môžete pozrieť na internetovej stránke https://www.triedimolej.sk/mapa/#mapa3 alebo sa informovať priamo na meste/obci alebo na našej webovej stránke obce/mesta. Čím viacej obyvateľov bude triediť použitý kuchynský olej, tým viac zberných nádob bude rozmiestnených v našej obci/meste.

Medzi hlavné prínosy triedenia použitého potravinárskeho oleja a tukov patrí:

  • neupcháva odpadové rúrky u vás doma
  • neupcháva kanalizáciu v obciach
  • znížia sa náklady na servis a údržbu ČOV a kanalizačných sieti
  • zlepší sa kvalita prečistených odpadových vôd
  • zníži sa obsah CO2 vypúšťaného do atmosféry
  • znížime poplatky v obciach za skládky odpadu.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na webovej stránke www.triedimolej.sk

Naším cieľom je, aby sme sa spoločnými silami pokúsili nielen skrášliť našu obec/mesto, ale súčasne aj spoločnými silami a snahou prispeli k zdravšiemu a ekologickejšiemu nažívaniu v nej/ňom.

„Zapojte sa do triedenia jedlých olejov a tukov, pretože každá kvapka sa počíta“

Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí.

Zoznam zberných miest v našej obci:

Obecný úrad v obci Zlatá Idka