Preskočiť na obsah

PRERUŠENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN

Zverejnené 12.3.2020.

Prerušenie stránkových hodín

Na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, zákaze sláviť verejné bohoslužby na Slovensku a z dôvodu zabezpečenia bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko šírenia KORONAVÍRUSU, týmto nariaďujem

prerušenie stránkových hodín obecného úradu pre verejnosť

od 13.03.2020 do odvolania. 

Komunikácia pre občanov a verejnosť je telefonicky na tel.: 055/ 4669 111, 0948 607 971  alebo mailom: zlataidka@zlataidka.sk, ako aj elektronickou poštou.  

Nepretržitá linka

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice: 

0918 389 842

V Zlatej Idke dňa 12.03.2020                                                                                 

starosta obce

                                                                                                                               Roman Beličák