Preskočiť na obsah

TESTOVANIE V OBCI ZLATÁ IDKA 06.02.2021

Zverejnené 4.2.2021.

TESTOVANIE 06.02.2021 V OBCI ZLATÁ IDKA

Miesto testovania: Kultúrny dom obce Zlatá Idka č. d. 159

Dátum testovania: 06.02.2021 – Sobota  v čase  od 8 00 do 18 00 hod.

Testovanie bude dobrovoľné, odporúča sa však testovanie absolvovať a zúčastniť sa ho môžu všetci nad 10 rokov.

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov:            platný občiansky preukaz a preukaz poistenca

Občania od 10 – 15 rokov:    preukaz poistenca

V záujme predídenia dlhej čakacej doby pred odbernými miestami, žiadame občanov, aby na testovanie prichádzali nasledovne:

Sobota 06.02.2021Súpisné  číslo         čas
1- 100       8.00 – 10.00
101- 200     10.00 – 12.00  
dezinfekčná prestávka v čase od                               12.00 – 13.00
201- 350     13.00 – 15.00
350 – 400 + chatári             15.00 – 18.00

O prípadných zmenách budeme v nasledujúcich dňoch informovať prostredníctvom webovej stránky obce, miestneho rozhlasu a sociálnej siete.

Rovnako tak Vás budeme informovať aj o vyťaženosti odberného miesta počas testovania .