Preskočiť na obsah

VÝCHODNIARSKA STOVKA

Zverejnené 12.6.2019.

Obecný úrad Zlatá Idka,

Zlatá Idka 159,

044 61 Zlatá Idka

VEC:     OZNÁMENIE o organizovaní medzinárodného verejného športového podujatia – 5. ročníka horského ultramaratónu a diaľkového turistického pochodu Východniarska stovka – ďalej len „Podujatie“.

Týmto Vám v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (ďalej len „Zákon“) oznamujeme náš zámer organizovať medzinárodné verejné športové Podujatie, ktoré sa bude konať v dňoch 3.-4. augusta 2019 a bude prechádzať územím vo Vašej pôsobnosti.

Ide o diaľkový turistický pochod na 129 kilometrov. Záštitu nad týmto podujatím prevzali aj primátori miest Prešov a Košice ako aj košický a prešovský vyšší územný celok.

Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená a) – h) ]:

ANázov, druh a účel podujatia:
1) Názov: Východniarska stovka
2) Druh podujatia: športovo-turistické podujatie – horský ultramaratón (tzv. “ultra trail“) a diaľkový turistický pochod
3) Účel podujatia: absolvovanie trasy Podujatia z Prešova do Košíc účastníkmi Podujatia formou horského ultramaratónu (tzv. “ultra trail“) a diaľkového turistického pochodu
BOznačenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového zariadenia:
Podujatie nie je klasifikované ako rizikové, alebo s osobitným režimom, alebo konané mimo športového zariadenia.
CDeň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu podujatia:
3. august 2019 06:00 hod. – 4. august 2019 18:00 hod.Program a časový harmonogram priebehu podujatia je uvedený v prílohe č. 1
DMiesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať:
Podujatie sa bude konať prevažne na turistických chodníkoch. Popis trasy Podujatia je uvedený v prílohe č. 2.
EVýchodiskové miesto, trasa a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú:
Štart Podujatia bude v Prešove (parkovisko pred Exercičným domom sv.Ignáca), presná trasa Podujatia je uvedená v prílohe č. 2, cieľ Podujatia bude v Košiciach (kúpalisko Ryba-Anička)
FPredpokladaný počet divákov:
0 divákov (organizátor na Podujatie nepredáva vstupenky)
GPredpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti:
150 účastníkov
HOznačenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu:
Občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava

Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená i) – n) ]: Nie je pre naše podujatie relevantné, pretože podľa §2 Zákona sa podujatia zúčastní menej ako 300 účastníkov.

Oznámenie údajov podľa §4 ods. 3 Zákona [ písmená o) – p) ]:

OPočet dobrovoľníkov (§2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve), ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby:
0 dobrovoľníkov podľa §2 zákona č. 406/2011 Z. z.
PBezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom:
Podujatie je medzinárodné. Nejedná sa o Podujatie s osobitným režimom. Na podujatí bude zabezpečená zdravotná služba.

S pozdravom,

Ing. Vojtech Špišák

organizátor podujatia

tel. 0904 846 323

(za O.Z. SLOVAK ULTRA TRAIL)

Prílohy:

1) Program a časový harmonogram priebehu podujatia

2) Popis trasy s uvedením značených turistických chodníkov

Príloha č.1 : Program a časový harmonogram priebehu Podujatia

Prezentácia: Prešov, telocvičňa Strednej Odbornej Školy Mladosť (ulica Pod Kalváriou 36, Prešov): 2. august 2019 od 18:00 do 22:00 hod.

Štart: Prešov, parkovisko vedľa Exercičného domu sv. Ignáca (ulica Pod Kalváriou 81, Prešov): 3. august 2019 o 06:00 hod.

Kontrolné stanovište Kysak, Futbalové ihrisko Do: 3. august 2019 12:00 hod.

Kontrolné stanovište Malá Lodina, priestor pred obecným úradom. Do: 3. august 2019 14:00 hod.

Kontrolné stanovište Košická Belá, pohostinstvo Kuchyňa. Do: 3. august 2019 19:00 hod.

Kontrolné stanovište chata Lajoška,  Do: 3. august 2019 22:00 hod.

Kontrolné stanovište Kojšov, pohostinstvo Karčma pod hoľu. Do: 4. august 2019 03:00 hod.

Kontrolné stanovište Zlatá Idka, rekreačné stredisko Zlatá Idka. Do: 4. august 2019 10:00 hod.

Kontrolné stanovište Nižný Klátov, chata Klatovianka. Do: 4. august 2019 13:00 hod.

Cieľ: Košice, kúpalisko Ryba-Anička. Do: 4. august 2019 18:00 hod

Príloha č. 2: Popis trasy s uvedením značených turistických chodníkov

Popis priebehu trasy Podujatia:

Prešov pod Kalváriou, 

Kalvária – vl, značenie,

Slávičia – vl. značenie,

Horárska – vl. značenie,

vlastné značenie na žltú turistickú značku (ŽTZ),

ŽTZ na Borkut – modrú turistickú značku (MTZ),

pamätník sedliackeho povstania          (MTZ),

Kendický kríž (MTZ),

Nižná Ščerbova hora (ŽTZ),

Pilierov mlyn (MTZ),

vlastné značenie na Pod Tlstou (MTZ+ZTZ)

Kašajovka zelená turistická značka (ZTZ),

Skalka (ZTZ),

vlastné značenie na červenú turistickú značku (ČTZ),

Kysak (ČTZ),

Vlastné značenie na Kysacký hrad,

Vlastné značenie na (ČTZ),

Jánošíková Bašta (ČTZ),

Prielohy (ČTZ),

Veľká Lodina (MTZ),

Vlastné značenie do Malej Lodiny,

Malá Lodina vlastné značenie,

Bokšovský hrebeň vlastné značenie,

vlastné značenie na Gaľovú,

Gaľová (MTZ),

Košická Belá (ŽTZ),

Železný vrch (ŽTZ),

Predné holisko chata Lajoška (ŽTZ),   

Zlatoidské lúky (ČTZ),

pod Suchým vrchom (ŽTZ),

sedlo pod Murovanou skalou (ŽTZ),

Turniská (ŽTZ),

Sedlo Zemičky (ZTZ),

Folkmarská skala (ŽTZ)

vlastným značením na Sedlo Zemičky

Kojšov (ŽTZ),

vlastným značením na ČTZ

Kojšovská hoľa (ČTZ)

vlastným značením na ČTZ

Golgota (MTZ)

Zlatá Idka (ZTZ),

Zlatá Idka chata VSŽ (ZTZ),

Hlboká Dolina (ŽTZ) + vl.značenie,

Hýľov vl. značenie,

Nižný Klátov (MTZ)+vl.značenie,

Chata Klatovianka vl.značenie,

sedlo pod Kamenným hrbom vl.značenie+ ŽTZ),

Horný Bankov (ČTZ),

Dolný Bankov (ČTZ),

Čermeľ (ČTZ),

Nad Suchou dolinou (ČTZ),

vyhliadková veža Hradová (ŽTZ),

Košice Ďumbierska ul. vl.značenie,

Košice, Chrastie vl. značenie,

Ryba Anička vl.značenie

Detailný náhľad trasy nájdete TU