Preskočiť na obsah

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi na území obce Zláta Idka