Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Zlatá Idka o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce