Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby verejnou vyhláškou.