Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability Košice okolie