Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou 26.9.2022