Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou EL PRO KAN