Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 – závere#né stanovisko