Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Zlatá Idka, IBV 14 RD – NN“