Preskočiť na obsah

STAVEBNÉ POVOLENIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA – POVOĽUJE LÍNIOVÚ STAVBU: „ZLATÁ IDKA, IBV 14 RD – NN“