Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 2-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách