Preskočiť na obsah

VZN č1-2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce