Preskočiť na obsah

VZN č3-2021 obce Zlatá Idka o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce