Preskočiť na obsah

VZN č5-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Idka