Preskočiť na obsah

VZN o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na na území obce Zlatá Idka