Preskočiť na obsah

„Zlatá Idka – IBV 5RD – VN, TS, NN“ v členení PS 01 – Trafostanica a SO 01 – Silnoprúdové rozvody