Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa