Preskočiť na obsah

Hutný závod na spracovanie striebornej rudy v Rieke

Pohľad na Rieku v čase prevádzky miestnej huty

Prvá huta v Zlatej Idke bola určená na spracovanie medenej rudy, ktorá sem bola dovážaná zo Spiša. V dôsledku vyčerpania lesov v okolí hút v Smolníku a Starej Vody vybudoval banský erár na začiatku 60. rokov 18. stor. medené huty v Zlatej Idke a Opátke. Prevádzka sa v nich začala v roku 1763. Po výstavbe nových spracovateľských závodov na Spiši táto prvá huta zanikla v roku 1807.

Druhý hutný závod – určený už na spracovanie striebornej rudy – bol v časti Rieka postavený v rokoch 1822 – 1823 a bol v prevádzke takmer deväťdesiat rokov, až do konca banskej činnosti v Zlatej Idke v roku 1914. Rieka bola v tom čase samostatnou obcou.

Boli postavené boli sklady pre rudy a soľ, pražiareň, mlyny, amalgamačné sudy, vodné dielo, správna budova, byty pre úradníkov, dozorcov a hostinec. Pri výstavbe objektov a zariadení sa využil reliéf terénu. Prevádzkové budovy na svahu postavili etážovite v takom usporiadaní, ako si to vyžadovali jednotlivé postupy spracovania rúd.

Pohľad na hutu využívajúcu reliéf miesta.

Strieborná ruda sa tu spracovávala metódou amalgamácie. Bola založená na schopnosti ortuti viazať striebro. Vzniká zlúčenina amalgám. Tá sa zahrieva, až kým sa ortuť neodparí a neostane čisté striebro.

Z niekdajšieho hutného závodu v Rieke sa popri niekoľkých pozostatkoch múrov dodnes zachovala budova banskej správy z roku 1767, ktorá bola neskôr prestavaná na hostinec a zvonica z roku 1823.

Pozostatkom takmer 100-ročnej činnosti huty je aj veľká halda trosky – vedľajšieho produktu amalgamácie – a ortuť, ktorú je ešte aj dnes možné nájsť pri výkopových prácach.