Preskočiť na obsah

Stavebné povolenie pre líniovú stavbu „Zlatá Idka – IBV 5RD – VN, TS, NN